“Orang Tu Cari Rezeki Kau R0g*I Pulak..” – Pekerja C0way Ceritakan Apa Sebenar Yg BerIaku Lepas Dia Servls Penapis Udara Rumah PeIanggan

Terdapat satu kej4d1an dimana se0rang wan1ta pekerja C0way dir0.g0I ketika datang ke rumah seorang pel4nggan untuk mel4kukan serv1s pen4pis ud4ra.

Menervsi satu video yang tular di Tikt0k, m.ngsa sambil men4.ngis berkongsi mengenai perkara buruk yang berlaku sehingga menyeb4bkan dir1nya trauma.

“Saya tak kuat sebenarnya. Cerita dia, mereka ‘twist’ plot itu. Jadi, t0.long saya…Saya mngsa keadaan. Aku pergi kerja nak duit, bd0h!,” katanya.

Kalau aku rela, aku takkan berd1am diri macam ni.

Di ruangan kapsyen, mngsa memberitahu jika dia r3la diperl4.kukan sebegitu, dia tidak akan terg4.mak membuat l4poran p0lis dan rasa trauma seperti sekarang ini.

Malah, wan1ta tersebut lantas pergi ke hospital berh4mpiran bagi melakukan pemer1ksaan.

Difahamkan, v1deo tersebut telah dip4.dam oleh pengguna tersebut. Bagaimanapun, diharapkan agar urvsannya dipermvdahkan dan si pel4.ku dapat bal4san set1.mpal atas kelakuannya.

Kas1han teng0k seorang wanita sedang bertungkus-lumus menc4ri rez3ki akh1rnya menjadi m.ngsa ker4kusan n4fsu serakah pel4nggan.

Video :

Baca lagi

Leave a Reply